the ballast of freedom

In vrijheid kiezen
Jaarthema 2019

De Jodenvervolging in WW2 en de hierdoor ontstane holocaust is voor velen nog steeds onbegrijpelijk en onbestaanbaar. Over het ontstaan ervan zegt men nu dat er geen plaats was voor de meest menselijke eigenschap: politiek denken en handelen. Namelijk het vermogen om in een publieke ruimte met anderen te praten op basis van verschillende meningen. Een gebrek aan deze ruimte zette in die tijd de deur open voor uitsluiting en onverschilligheid jegens de ander en jegens de wereld. Voor een democratie is betrokkenheid een vereiste. In een land waar zo veel stemmen zijn vertegenwoordigd en waar zo veel verschillende geluiden klinken wordt gezocht naar compromissen door met elkaar een gesprek aan te gaan op basis van verschillende meningen. De wil en het vermogen om begaan te zijn met het belang van de Nederlandse samenleving.

Ons parlement kent doorgaans een vrij ingetogen overlegcultuur, waarin gedebatteerd wordt om uiteindelijk te komen tot een consensus ondanks alle emoties welke horen bij het leven. Deze manier van overleg geeft geen garanties, maar hoort bij politiek.
Het gaat erom dat de democratie niet buiten spel wordt gezet en dat er sprake blijft van vrije verkiezingen. Dat in feite politiek een open huis is, zonder vernedering, isoleren, vervolgen en vermoorden van Joden, Sinti, Roma, communisten en andere groepen zoals die destijds niet pasten in de Nazi-ideologie ten tijde van WW2.

Dit monument, deze plek is een fysieke herinnering aan dappere mannen die hun leven hebben gegeven om ons onze vrijheid terug te geven. Vrijwillig. Overtuigd dat ook bezet Europa (en dus ook Nederland) niet meer onderdrukt mag worden en mensen in vrijheid mogen leven.

Zeker nú zijn we ervan overtuigd dat we onze democratie moeten koesteren en onderhouden.
Democratie staat en valt met hoe wij mensen behandelen op momenten dat dat nodig is. Geen muren optrekken tussen groepen mensen in de samenleving. Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en respect voor minderheden zijn essentieel om de democratie mede in stand te houden.

Democratie is geen gegeven, maar wel een opdracht. Ieder mens in onze samenleving zou zich hier- aan moeten conformeren. Radicalisme is het grootste probleem van onze tijd. Het is niet streven naar een overeenstemming tussen mensen, maar wél verdeeldheid zaaien. Hierdoor kan onze geschiedenis een andere wending nemen. 75 Jaar na WW2 is er nog altijd sprake van antisemitisme en discriminatie.

Door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft maar ook vraagt: namelijk om mee te doen.

Niet wegkijken, onverschillig zijn en zwijgen, maar actief opstellen naar je naasten in een zo breed mogelijk perspectief. Sluit compromissen, oordeel (positief) kritisch, luister naar elkaar, wissel meningen uit en blijf debatteren en praten met respect voor elkaar en blijf ook luisteren naar de stem van de minderheid, hoe afwijkend ook. Want dán zijn we ons bewust van onze plek in de samenleving en staan we open voor onze medemens.

Dit monument van de zeven bemanningsleden alsmede de vele, veel te vele anderen welke gesneuveld zijn voor onze vrijheid, onze democratie, verdienen ons diepe respect en bewondering.
Daarom is vrijheid voor ons allemaal een kostbaar bezit en zijn wij ook hier om elk jaar op de 4de mei te herdenken dat wij in vrijheid mogen en kunnen leven.
Want: Vrijheid, maar ook democratie, moet je onderhouden om het te kunnen behouden.

Meer informatie op:
www.lancastermonumenthulshorst.nl

“to the sky”

Johan Willem (Wim) Bilderbeek, collega en veteraan, met wie ik afgelopen 45 jaar nauw heb samengewerkt om de 4 mei-herdenking bij dit monument gestalte te geven is op 19 april j.l. op 91-jarige leeftijd overleden. Mede met mij zullen velen hem gaan missen.
Moge hij rusten in vrede.

Op deze locatie wordt al vele decennia in alle stilte op 4 mei om 20.00 uur herdacht. Om die stilte te respecteren wordt er geen gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie. Natuurmonumenten deelt dit standpunt mede ook omdat er een omslachtige evenementenvergunning nodig is.