Squadron motto : “Noli me tangere”(raak me niet aan).
Badge: een zwaan, verdedigend met verhoogde vleugels.
Een zwaan werd gekozen omdat hij sterke vleugels heeft en goed in staat is zichzelf te verdedigen.
Hoofdstuk 20, 11-18 van het Johannes-evangelie bevat de ontmoeting tussen Maria Magdalena en Jezus bij het open graf. Tussen hen ontspint zich een gesprek waarin de enigmatische uitsprak valt ( “Noli me tangere”).
Noli me tangere is de Latijnse versie van de oorspronkelijke Griekse uitdrukking ‘mê mou haptoe”. Deze drie woorden kunnen op verschillende manieren vertaald worden: “raak me niet aan”, “houd me niet vast”of “nader me niet”.
Afhankelijk van de vertaling dient Maria Magdalena’s handeling verschillend geïnterpreteerd te worden. Probeert ze Jezus aan te raken/te omhelzen/vast te grijpen en is dit toegelaten of niet? Of heeft ze Jezus omhelsd en moet zij zich voortaan instellen op een andere relatie tot de verrezen Christus?
Wat de oorspronkelijke betekenis ook was, de drie woorden “Noli me tangere” veroorzaakten doorheen de geschiedenis een ketting aan betekenissen en interpretaties.
103 Squadron werd opgericht in Beaulieu, Hampshire, op 1 september 1917.
Het jaar daarop waren de eerste dagbombardementen en  verkenningen op het Westelijk Front met DH9 vliegtuigen.
In 1919 werd het ontbonden maar opnieuw opgericht in augustus 1936 onder de naam van 103 (Bomber) Squadron met Hawker Hinds lichte bommenwerpers.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het squadron korte dag- en nachtbombardementen met de Faire Battle(met inbegrip van aanvallen op de Maasbruggen en de “invasie-havens”) en langere afstand aanvallen met Wellingtons. Daarna met Halifaxes en tenslotte met Lancasters. In augustus 1943 werd met 24 Lancasters de allereerste aanval op het Duitse V-wapens proefstation in Peenemünde gemaakt.
De meest historische Lancaster was de Lancaster III ED888 ”M2” (“Mike Squared”).
Het vliegtuig maakte zijn eerste operationele vlucht naar Dordmund op 4/5 mei 1943 en bij pensionerening in december 1944, had het 140 vluchten gemaakt met in totaal 974 operationele uren. Dit was een echt record en het is jammer dar de “Mike Squared” niet voor conservering werd geselecteerd na de oorlog.
Laatste missie van 103 Squadron op bevrijdingsdag: 7 mei 1945 met 19 Lancasters deelname aan voedseldroppings boven Rotterdam.
De hier neergestorte Lancaster ED-626 was op terugweg van een solo bombardementsvlucht op Emmerich.  Op 20 maart 1943 was haar eerste nachtvlucht naar Leer, gevolgd door 26 maart naar Duisburg, 28 maart St. Nazaire(onderzeeboot basis) en Berlijn op 29 maart.